{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Grote Karekietjabroedenparen121413121214 1990---
IJsvogeljabroedenparen9[17]2451518 1990+~
Porseleinhoenjabroedenparen431343 1990~~
Purperreigerjabroedenparen527162656466 1990~~
Rietzangerjabroedenparen?????? 1990~
Roerdompjabroedenparen622489 1990~+
Snorjabroedenparen?????? 1990~~
Woudaapjabroedenparen010?11 1990-~
Zwarte Sternjabroedenparen4541292016? 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Aalscholverjaslapenseiz. max.???276284191
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.208419181681151919261658 1980++~
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.??????
Kievitneefoeragerenseiz. gem.662626643336337383 199400
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.104120107130101100 1980+0
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.191532181555142815461680 1980++~
Kolgansjaslapenseiz. max.????0?
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.265176223249452569 2000+++
Nonnetjejafoeragerenseiz. gem.263318182918 2000++
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.237214306341567244 2000++
Smientjaslapenseiz. gem.308128961196330229542488 20000~
Tafeleendjafoeragerenseiz. gem.281266247239237242 2000+0