{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Grote Karekietjabroedenparen131212[14]15[13] 1992--
IJsvogeljabroedenparen[24][5][15][18][9]? 1990+~
Porseleinhoenjabroedenparen1[3][4][3][9]? 1992~+
Purperreigerjabroedenparen626564666260 1990+~
Rietzangerjabroedenparen?????? 2010+~
Roerdompjabroedenparen[2][4]???6 19900~
Snorjabroedenparen?????? 2010++
Woudaapjabroedenparen[0][0][1][1]?[3] 1990~~
Zwarte Sternjabroedenparen292016??19 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Aalscholverjaslapenseiz. max.?3233342302743092017~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.159614391851158615721597 1980++~
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.375925333828293333452378 1980++~
Kievitneefoeragerenseiz. gem.591267294311390429 199400
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.1081301011008467 1980+-
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.158814471573171617021545 1980++~
Kolgansjaslapenseiz. max.??????
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.269298506637485583 2000+++
Nonnetjejafoeragerenseiz. gem.171827173537 2000++
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.324363585265278572 2000++++
Smientjaslapenseiz. gem.119933342946250527123891 200000
Tafeleendjafoeragerenseiz. gem.249244240246263271 2000+0