{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Grote Karekietjabroedenparen131212[14]15[13] 1992--
IJsvogeljabroedenparen[24][5][15][18][9]? 1990+~
Porseleinhoenjabroedenparen1[3][4][3][9]? 1992~+
Purperreigerjabroedenparen626564666260 1990+~
Rietzangerjabroedenparen?????? 2010+~
Roerdompjabroedenparen[2][4]???6 19900~
Snorjabroedenparen?????? 2010++
Woudaapjabroedenparen[0][0][1][1]?[3] 1990~~
Zwarte Sternjabroedenparen292016??19 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Aalscholverjaslapenseiz. max.??281299191233
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.187216341474188316171598 1980++~
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.376238232616387430063413 1980++~
Kievitneefoeragerenseiz. gem.544596273298319396 19940~
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.12010713010210084 1980+0
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.319515401403153616671669 1980++~
Kolgansjaslapenseiz. max.??????
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.188237264466590465 2000+++
Nonnetjejafoeragerenseiz. gem.321817281736 2000++
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.225320355582259263 2000++
Smientjaslapenseiz. gem.297012713395303725722746 200000
Tafeleendjafoeragerenseiz. gem.269249242240245275 2000+0