Kuifleeuwerik, Galerida cristata - foto: Harvey van Diek

Kuifleeuwerik

Galerida cristata - Crested Lark
Rode lijst
Ernstig bedreigd
Geschat maximum winter
1-5 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
0-2 (2018-2020)