Grote Bonte Specht, Dendrocopos major - foto: Harvey van Diek

Grote Bonte Specht

Dendrocopos major - Great Spotted Woodpecker
Rode lijst
-
Broedpopulatie
97.000-130.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
200.000-300.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig