Zwarte Specht, Dryocopus martius - foto: Harvey van Diek

Zwarte Specht

Dryocopus martius - Black Woodpecker
Rode lijst
-
Broedpopulatie
700-1000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
2000-3000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig