Turkse Tortel, Streptopelia decaocto - foto: Harvey van Diek

Turkse Tortel

Streptopelia decaocto - Eurasian Collared Dove
Rode lijst
-
Broedpopulatie
53.000-68.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
100.000-200.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig