Zomertortel, Streptopelia turtur - foto: Harvey van Diek

Zomertortel

Streptopelia turtur - European Turtle Dove
Rode Lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
1200-1400 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend