Houtduif, Columba palumbus - foto: Harvey van Diek

Houtduif

Columba palumbus - Common Wood Pigeon
Rode lijst
-
Broedpopulatie
290.000-580.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
1.000.000-2.000.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
200.000-1.000.000 (2008-2012)