Geelpootmeeuw, Larus michahellis - foto: Harvey van Diek

Geelpootmeeuw

Larus michahellis - Yellow-legged Gull
Rode lijst
-
Broedpopulatie
10-20 (2013-2015)
Geschat maximum winter
150-300 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
100-500 (2008-2012)
Ramsar 1%
13900