Zilvermeeuw, Larus argentatus - foto: Harvey van Diek

Zilvermeeuw

Larus argentatus - European Herring Gull
Rode lijst
-
Broedpopulatie
32.000-42.500 (2019)
Geschat maximum winter
100.000-130.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
88.100-160.000, sep-okt,mrt (2012-2017)
Ramsar 1%
14400