Witgat, Tringa ochropus - foto: Harvey van Diek

Witgat

Tringa ochropus - Green Sandpiper
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
1000-1500 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2000-10.000 (2008-2012)
Ramsar 1%
24000