Bokje, Lymnocryptes minimus - foto: Harvey van Diek

Bokje

Lymnocryptes minimus - Jack Snipe
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
500-1000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2000-10.000 (2008-2012)
Ramsar 1%
20000