Waterral, Rallus aquaticus - foto: Harvey van Diek

Waterral

Rallus aquaticus - Water Rail
Rode lijst
-
Broedpopulatie
2800-4700 (2018-2020)
Geschat maximum winter
3000-6000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2000-10.000 (2008-2012)
Ramsar 1%
6400