Havik, Accipiter gentilis - foto: Harvey van Diek

Havik

Accipiter gentilis - Northern Goshawk
Rode lijst
-
Broedpopulatie
1900-2300 (2013-2015)
Geschat maximum winter
5000-7500 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig