Grote Zee-eend, Melanitta fusca - foto: Harvey van Diek

Grote Zee-eend

Melanitta fusca - Velvet Scoter
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
200-800 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
500-2000 (2008-2012)
Ramsar 1%
4000