Kruisbek, Loxia curvirostra - foto: Harvey van Diek

Kruisbek

Loxia curvirostra - Red Crossbill
Rode lijst
-
Broedpopulatie
400-3500 (2013-2015)
Geschat maximum winter
2000-30.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2000-10.000 (2008-2012)