Putter, Carduelis carduelis - foto: Arjan Boele

Putter

Carduelis carduelis - European Goldfinch
Rode lijst
-
Broedpopulatie
35.000-43.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
100.000-200.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)