Europese Kanarie, Serinus serinus - foto: Harvey van Diek

Europese Kanarie

Serinus serinus - European Serin
Rode Lijst
Bedreigd
Broedpopulatie
20-40 (2013-2015)
Geschat maximum winter
25-50 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - gedeeltelijk wegtrekkend