Keep, Fringilla montifringilla - foto: Harvey van Diek

Keep

Fringilla montifringilla - Brambling
Rode Lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
0-5 (2013-2015)
Geschat maximum winter
50.000-100.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)