Vink, Fringilla coelebs - foto: Harvey van Diek

Vink

Fringilla coelebs - Common Chaffinch
Rode lijst
-
Broedpopulatie
400.000-500.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
1.000.000-2.000.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
>1.000.000 (2008-2012)