Ringmus, Passer montanus - foto: Arjan Boele

Ringmus

Passer montanus - Eurasian Tree Sparrow
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
40.000-60.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
150.000-300.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)