Zwarte Kraai, Corvus corone - foto: Harvey van Diek

Zwarte Kraai

Corvus corone - Carrion Crow
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
60.000-100.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
200.000-400.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig