Roek, Corvus frugilegus - foto: Fred Hustings

Roek

Corvus frugilegus - Rook
Rode lijst
-
Broedpopulatie
48.000 - 50.500 (2019)
Geschat maximum winter
150.000-175.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)