Zwaangans, Anser cygnoides - foto: Hanno Steenbergen

Zwaangans

Anser cygnoides - Swan Goose
Rode lijst
-
Broedpopulatie
20-30 (2013-2015)
Geschat maximum winter
100-200 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig