Kuifmees, Lophophanes cristatus - foto: Harvey van Diek

Kuifmees

Lophophanes cristatus - European Crested Tit
Rode lijst
-
Broedpopulatie
13.000-17.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
40.000-50.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig