Staartmees, Aegithalos caudatus - foto: Gerard Troost

Staartmees

Aegithalos caudatus - Long-tailed Tit
Rode lijst
-
Broedpopulatie
23.000-28.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
50.000-100.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig