Bruinkopdiksnavelmees, Sinosuthora webbiana - foto: Harvey van Diek

Bruinkopdiksnavelmees

Sinosuthora webbiana - Vinous-throated Parrotbill
Rode lijst
-
Broedpopulatie
20-35 (2013-2015)
Geschat maximum winter
60-120 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig