Grasmus, Sylvia communis - foto: Harvey van Diek

Grasmus

Sylvia communis - Common Whitethroat
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
120.000-200.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2000-10.000 (2008-2012)