Goudhaan, Regulus regulus - foto: Harvey van Diek

Goudhaan

Regulus regulus - Goldcrest
Rode lijst
-
Broedpopulatie
44.000-74.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
100.000-400.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)