Fitis, Phylloscopus trochilus - foto: Harvey van Diek

Fitis

Phylloscopus trochilus - Willow Warbler
Rode lijst
-
Broedpopulatie
150.000-250.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)