Tjiftjaf, Phylloscopus collybita - foto: Harvey van Diek

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita - Common Chiffchaff
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
350.000-550.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
1000-2000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)