Tjiftjaf, Phylloscopus collybita - foto: Harvey van Diek

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita - Common Chiffchaff
Rode lijst
-
Broedpopulatie
310.000-500.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
1000-2000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)