Zwartkop, Sylvia atricapilla - foto: Harvey van Diek

Zwartkop

Sylvia atricapilla - Eurasian Blackcap
Rode lijst
-
Broedpopulatie
370.000-620.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
100-300 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)