Kleine Karekiet, Acrocephalus scirpaceus - foto: Harvey van Diek

Kleine Karekiet

Acrocephalus scirpaceus - Eurasian Reed Warbler
Rode lijst
-
Broedpopulatie
160.000-280.000 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)