Bosrietzanger, Acrocephalus palustris - foto: Fred Hustings

Bosrietzanger

Acrocephalus palustris - Marsh Warbler
Rode lijst
-
Broedpopulatie
68.000-115.000 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend