Bosrietzanger, Acrocephalus palustris - foto: Harvey van Diek

Bosrietzanger

Acrocephalus palustris - Marsh Warbler
Rode lijst
-
Broedpopulatie
60.000-100.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend