Nachtegaal, Luscinia megarhynchos - foto: Harvey van Diek

Nachtegaal

Luscinia megarhynchos - Common Nightingale
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
5800-7300 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend