Noordse Nachtegaal, Luscinia luscinia - foto: Harvey van Diek

Noordse Nachtegaal

Luscinia luscinia - Thrush Nightingale
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
0-1 (2013-2015)