Graspieper, Anthus pratensis - foto: Harvey van Diek

Graspieper

Anthus pratensis - Meadow Pipit
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
55.000-80.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
20.000-50.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)