Boompieper, Anthus trivialis - foto: Fred Hustings

Boompieper

Anthus trivialis - Tree Pipit
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
50.000-80.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
10.000-50.000 (2008-2012)