Boompieper, Anthus trivialis - foto: Fred Hustings

Boompieper

Anthus trivialis - Tree Pipit
Rode lijst
-
Broedpopulatie
44.000-72.000 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
10.000-50.000 (2008-2012)