Huiszwaluw, Delichon urbicum - foto: Harvey van Diek

Huiszwaluw

Delichon urbicum - Common House Martin
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
85.000-120.000 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)