Huiszwaluw, Delichon urbicum - foto: Harvey van Diek

Huiszwaluw

Delichon urbicum - Common House Martin
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
70.000-100.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)