{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gebieden rond de Groote-, Deurnesche- en Mariape

Overig - watervogelmonitoringgebied Gebieden rond de Groote-, Deurnesche- en Mariape

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.2106189219022371393814361996 1980++~
Tundra Bean Goosefoeragerenseiz. gem.4470298143234723525331113247 1980++~
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.84333731 1980++--