{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Gebieden rond de Groote-, Deurnesche- en Mariapeel

Overig - watervogelmonitoringgebied Gebieden rond de Groote-, Deurnesche- en Mariapeel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.395414442002158217682701 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.539131853316303635314218 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.731??? 1980++--