{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Hoeksmeer, Schildmeer, Woudbloem

Overig - watervogelmonitoringgebied Hoeksmeer, Schildmeer, Woudbloem

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.5241520629293256516563806090 1980++++
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.7902799043316532508751045462 1980++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.700883815586591800618 1980++0
Tundra Bean Goosefoeragerenseiz. gem.584954754566495842951 1980+~
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.2121001 1980~-