{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Hoeksmeer, Schildmeer, Woudbloem

Overig - watervogelmonitoringgebied Hoeksmeer, Schildmeer, Woudbloem

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.326751706383610478567270 1980+++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.654350865867546645259500 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.570582787599481621 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.590495842955569894 1980+~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.100121 1980+~