{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Hoeksmeer, Schildmeer, Woudbloem

Overig - watervogelmonitoringgebied Hoeksmeer, Schildmeer, Woudbloem

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.516863826099784972667822 1980+++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.508558665464451994885454 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.581787595478620962 1980++0
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.495842958582911915 1980+~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.001211 1980+~