{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Tjeukemeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Tjeukemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.8965681169774968925 19800+
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.536689969097 2000++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.408274414225230392 19800~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.5252769085122 19980++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.000040 1980~-
Smewneefoeragerenseiz. gem.32613455 1980~-
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.206??? 1980~~