{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Tjeukemeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Tjeukemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Eurasian Wigeonslapenseiz. gem.5905965965638936001153 19800~
Gadwallfoeragerenseiz. gem.50425462546689 2000++
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.336437294132406274416 19800~
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.36626654555888 19980+
Pink-footed Goosefoeragerenseiz. gem.00?0000 1980~--
Smewfoeragerenseiz. gem.33512732612 1980+~
Whooper Swanfoeragerenseiz. gem.?0?1206 1980~~