{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Tjeukemeer

Overig - watervogelmonitoringgebied Tjeukemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.5638975681157778970 19800~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.625466909891 2000++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.132408274419228230 19800-
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.545252769085 19980++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.000004 1980+~
Smewneefoeragerenseiz. gem.73261345 1980~-
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.1206?? 1980~~