{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Hollands Diep

Natura 2000-gebied Hollands Diep

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Kluutjabroedenparen21190000 1990++--
Lepelaarjabroedenparen4746117104204142 1990++++Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Brandgansjafoeragerenseiz. gem.87781562654369466 1980++~
Brandgansjaslapenseiz. max.?2572???? 2011++
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.250731143255337831013410 1980+++
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.?4041?28934021? 2011-
Kokmeeuwneefoeragerenseiz. gem.315410482609658671 1980+~
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.51162530526265461 19800~
Kolgansjaslapenseiz. max.???84201222? 2011--
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.8897096221216850990 1980+++
Kuifeendjafoeragerenseiz. gem.170317091475180717881654 1980++
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.302524414644 1980+++
Smientjaslapenseiz. gem.2874401311636946 19800--
Wilde Eendjafoeragerenseiz. gem.774881601651682746 1980-~
Zilvermeeuwneefoeragerenseiz. gem.3762918712795 1980+~