Groene Specht, Picus viridis - foto: Rob G. Bijlsma

Groene Specht

Picus viridis - European Green Woodpecker
Rode lijst
-
Broedpopulatie
8000-9500 (2013-2015)
Geschat maximum winter
25.000-30.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig