Gierzwaluw, Apus apus - foto: Harvey van Diek

Gierzwaluw

Apus apus - Common Swift
Rode lijst
-
Broedpopulatie
45.000-70.000 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)