Gierzwaluw, Apus apus - foto: Harvey van Diek

Gierzwaluw

Apus apus - Common Swift
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
40.000-60.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)