Koekoek, Cuculus canorus - foto: Harvey van Diek

Koekoek

Cuculus canorus - Common Cuckoo
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
5700-7000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2000-10.000 (2008-2012)